[tw-videojs]Nó có một con cặc lớn trên đầu và toàn bộ thứ không đi vào miệng tôi. Mặt khác, ngài Umesh đã nói đi nói lại nhiều lần. Tôi cũng đã cố gắng hết sức. Sau đó thì đầu khấc lấy đầu tôi và đút cả con cặc của mình vào miệng tôi. Điều này khiến tôi nghẹt thở, nhưng sự kìm kẹp của Chúa Umesh quá mạnh khiến tôi không thể giải thoát cho mình. Sau đó, Lord Umesh lấy ra một chai dầu nhỏ từ ngăn kéo cạnh giường và bảo tôi trở thành một con ngựa cái. Anh ấy đưa rất nhiều dầu vào sâu bên trong mông của tôi. Sau đó anh ấy bắt tôi ngồi thẳng và cũng bôi dầu vào con cặc của tôi.