[tw-videojs]tôi đứng lên và nói với anh ấy rằng tôi có một vết xước nhỏ. Sau đó cô ấy ngừng khóc. Bạn đi đâu? Tôi cũng phải học đại học, vì vậy tôi nói với anh ấy rằng tôi cũng sẽ đi thi đại học. Đó là – trường đại học nào? Trung tâm Kiểm tra Bệnh nhân IP.R. là của tôi. Heh, heh … Tôi cũng đi thi. Sau đó, tôi giúp anh ấy nâng chiếc xe và ngồi sau anh ấy đến trường đại học. Bây giờ tôi đã ở rất gần anh ấy… giống như tôi đang bay trong không khí. Mùi nước hoa từ quần áo của cô ấy làm tôi say sưa. Dường như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm chặt lấy bụng mình chỉ để luồn qua eo.