[tw-videojs]Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ về nó một lúc, tôi đã gọi cho anh ấy. Nhưng chuông cứ đổ chuông mà không ai nghe máy. 28 phút sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ cùng một số. Ngay khi tôi nói xin chào, một giọng nói ngọt ngào vang lên – bạn là ai? Tôi nói với anh ấy về bản thân mình và nói rằng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tìm một chủ đề. Tôi đã rất vui mừng và sợ hãi khi gặp cô ấy lần đầu tiên. Bởi vì tôi đã được thông báo rằng tôi có thể bị đánh. Ngay khi tôi đến thư viện sau hai bài giảng, không có ai ở đó. Rồi đến cuộc gọi của Nisha – vào trong đi.