[tw-videojs]Trưởng phòng – Này, thế này thế nào không biết. Gia đình chúng tôi là một ngôi làng nhỏ… Ai đang mất tích… Có gì khó tìm? Shivnath- Chủ nhân, chúng tôi đã tìm kiếm toàn bộ ngôi làng…không ai mất tích. Phó thanh tra mới cũng ở đó. Anh ra đi, không ai biết ai biến mất. Trưởng phòng – Được rồi, bạn đi, tôi sẽ đến từ phía sau. Sau khi giải tán, tộc trưởng giải thích cho Geeta và cho cô về nhà. Sau đó, anh ta đi bộ về phía khu rừng một mình. Các bạn, trước khi đến đó, chúng ta hãy quay lại một chút để gặp Suresh. Phải, có chuyện gì đó đã xảy ra với Kalu, người đã đến thăm Suman. Chúng ta hãy xem cho chính mình.