[tw-videojs]vì những nô lệ của Don Carlos phải yêu cầu điều đó bằng văn bản. nếu họ muốn bước vào thế giới mà bạn có. Hơn nữa, như chúng ta đã chứng minh, Z Không có nhãn hiệu nào khác vì mặc dù có hai năm học nhưng ông không chấp nhận nhãn hiệu như ngày nay, nhưng Don Carlos không coi đó là của mình và sau này ông sẽ không bao giờ bán hay tặng nó cho bất kỳ ai. Sau dấu hiệu của sự tận tụy hoàn toàn này, cô ấy sẽ đeo nhẫn và xăm mình như những nô lệ khác mà cô ấy có, và khi tôi nói lớn, họ không thiếu thứ gì, kể cả hình phạt, vì đó là một trong những hình phạt khắc nghiệt nhất.