[tw-videojs]cô ấy chỉ nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ và lắc đầu phủ nhận, cô ấy muốn nói chuyện nhưng cô ấy chỉ nói: Không! Không! Tôi biết nó đã xảy ra như thế nào!!!, tôi không muốn điều này xảy ra!!, tôi đã nói với anh ấy, đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, bạn hoàn toàn không có lỗi trong việc này, tôi xin lỗi nếu bạn nghĩ vậy Tôi làm bạn thất vọng. Cô ấy nói với tôi là không, rằng cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, tôi cũng bắt đầu khóc và cầu xin cô ấy xin lỗi, Cô ấy lấy đồ của mình và chuẩn bị rời khỏi lớp, tôi đã ngăn cản cô ấy làm điều đó và nói với cô ấy rằng hãy xin lỗi.