[tw-videojs]Silvia, vâng, vâng, Tôi muốn… một chút thời gian để suy nghĩ… về điều này. Và vâng, đó không phải là sự từ chối, mà là… à, bạn phải cho rằng, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình ở trong một… tình huống như thế này… vì điều này, tôi xin lỗi vì sự… choáng váng của tôi, tại đồng thời cho yêu cầu của tôi để… thời gian. Và cô ấy Tôi đã nói rồi, và lời xin lỗi nên đến với tôi, tôi không biết đầu của mình ở đâu khi … tôi nghĩ đến … tốt, yêu cầu bạn đến văn phòng của tôi. Và đừng nghĩ như vậy, tôi hiểu… phản ứng ngoại giao của bạn… và điều đó, thay vì làm phiền tôi,