[tw-videojs]Nhìn hai núm vú tròn trịa mát lạnh của anh, mắt tôi đang đo toàn bộ cơ thể anh, tôi đang tận mắt quét mông anh. Cặp mông tròn trịa nhanh chóng được dì nâng lên. Tôi muốn lấy tay ôm mông. Sau đó, tôi bắt đầu giúp anh ấy làm việc nhà. Với cái cớ này, anh cũng được dịp sờ mông. cô ấy không nói gì. Sau đó chúng tôi đi dạo. Tất cả chúng tôi trò chuyện vào giữa đêm. Trong khi mọi người đang nói về kế hoạch của họ, tôi nghe nói rằng chú tôi phải đến nhà dì tôi. Anh ấy đã đi được hai ngày. Tôi đã định đi cùng các con tôi.