[tw-videojs]Cô em dâu cảm ơn và nói – vào trong đi xoa bóp cho em. Đừng nói nhiều và tập trung vào công việc. Tôi vào và nằm xuống giường. Chị dâu tôi nói – Hãy làm công việc mà em đến thay vì bị gọi đi nằm. Vì vậy, tôi đã nói với chị dâu của tôi – bạn lấy chiếc maxi của bạn ra. Anh ấy nói – bạn tự lấy nó ra. Tôi nói – được rồi. Sau đó, tôi đến chỗ chị dâu của tôi và bắt đầu lấy chiếc maxi của cô ấy ra. Cô ấy không có gì dưới chiếc váy maxi và hoàn toàn khỏa thân. Anh ấy nói – đừng ngại, hãy làm công việc của bạn. Sau đó, tôi nói với chị dâu của tôi – bạn nằm xuống giường.