[tw-videojs]Tôi nói với anh ấy rằng Sunny và tôi đã từng nói chuyện. những gì tôi muốn nói với cô ấy. Sunny nói rằng anh ấy muốn gặp tôi…và trong một số tin nhắn, anh ấy chỉ khen ngợi bạn.Trong những tin nhắn, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì bạn nói.Làm ơn…bây giờ không có niềm vui nào trong âm hộ của Sona. Sau khi nghe tất cả những điều này, Alpana tin chắc rằng tôi chắc chắn có thể lập trình cho cô ấy quan hệ tình dục với Sunny. Trong khi đó, tôi tiếp tục vuốt ve cái âm hộ khát nước…và giải thích với cô ấy rằng nếu có tin nhắn của Sunny, cô ấy nên nói chuyện với cô ấy.