[tw-videojs]Cô ấy cũng có một công việc mới tại trường đại học này. Cô ấy trông thật tuyệt và khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã muốn đánh đòn và đụ cô ấy. Tuy nhiên, sau khi kiểm soát được bản thân, anh ấy đã hình thành tình bạn với anh ấy bằng cách nói chuyện bình thường, và sau đó bắt đầu nói chuyện trên WhatsApp bằng số điện thoại di động của anh ấy. Xin lỗi, cô ấy tên là Priyanka và kích thước cơ thể của cô ấy là 30 34 38 inch. Đó là một sản phẩm tuyệt vời đến nỗi tôi không thể không nhắc tên khi nhìn thấy nó.