[tw-videojs]Cô ấy bắt đầu ngăn tôi lại và nói – chúng ta là anh chị em, điều này không thể xảy ra. Cái này sai. Tôi nói – không có gì sai, mọi người đều làm. Một con gà trống cần một âm hộ và một âm hộ cần một con cặc. Nói rồi tôi nắm lấy tay nó mà đút vào con cặc của mình. Con cặc của tôi dài và dày quá. Cô ấy tiếp tục giữ chặt con cặc của tôi và từ từ bắt đầu vuốt ve con cặc của tôi bằng tay của cô ấy. Tôi bắt đầu trêu chọc núm vú của cô ấy. Tôi hoàn toàn khỏa thân và nó cũng đang dần bắt đầu nóng lên. Tôi bắt đầu ấn mạnh núm vú của cô ấy vào quần áo của cô ấy.