[tw-videojs]Tôi không lãng phí thời gian để nói với cô ấy – Tôi đã nhìn thấy vẻ đẹp của bạn. Tuy nhiên, giọng nói cũng không được biết là du dương. Cô ấy cười và chúng tôi bắt đầu nói chuyện rất lịch sự. Hai phút nói chuyện đầu tiên đã cho tôi rất nhiều bình an. Bây giờ chúng tôi bắt đầu nói chuyện qua điện thoại. Sau đó, theo yêu cầu của tôi, anh ấy cũng bắt đầu gặp tôi. Cả hai chúng tôi bắt đầu gặp nhau ngay khi có cơ hội. Một ngày nọ, chúng tôi đang đi dạo trong mùa mưa. Chúng tôi đã uống bia ở Khu vực 29 ở Gurugram khi đi chơi. Cả hai chúng tôi đã có một vụ nổ.