[tw-videojs]Bây giờ tôi nhắm mắt lại … và tất cả những gì tôi thấy là bạn trước mặt tôi. Sangeeta cười và nói – Aditya, chuyện như thế này bây giờ xảy ra nhiều quá. Tôi – Nghiêm túc đấy Sangeeta, tôi không nói dối… Tôi thậm chí không thể bị lừa dối. Sangeeta- bạn đã nhìn thấy gì khi nhắm mắt? tôi-làm thế nào tôi có thể nói với bạn Sangeeta- Nào, nói cho tôi biết bạn đã nhìn thấy gì khi nhắm mắt? Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu nói – mỗi khi tôi nhắm mắt lại, tôi lại thấy bạn trong bộ sari màu hồng. Tôi yêu bạn nhiều hơn khi bạn luồn tay qua tóc. Sangeeta – được chứ? Tôi nghĩ bạn chỉ nhìn thấy tôi trong chiếc khăn đó.