[tw-videojs]Anh ta cầm một khay đồ uống trên tay. Whisky và soda cũng được bao gồm. Jiya ngồi xuống với Lãnh chúa Akash đang cầm một khay ký ức. Cô ấy nhìn tôi và bắt đầu mỉm cười. Jiya Mem sau đó bắt đầu tạo trang cho cả ba chúng tôi. Dừng meme, tôi nói – nếu bạn đang tạo meme cho tôi, đừng làm nó. tôi không uống Đồng thời, Lord Akash nói – nếu bạn không làm điều đó, mọi thứ đều ổn. Tôi nói – không, tôi không thể làm điều đó. Jiya Mam nói – đừng lo, bạn sẽ không chết vì uống rượu đâu! Jiya Mem bắt đầu tạo trang cho cả ba chúng tôi. Ngài và Mẹ luôn đối xử với tôi như một người bạn.