[tw-videojs]“Tôi ước tôi có một cơ hội khác như thế này, thưa ông, tôi ước tôi có được sự tin tưởng của ông,” anh nói, tiếp tục ở Luxford Bắt đầu cuộc trò chuyện trước khi đưa anh ấy vào giấc ngủ.Tôi nghe nói hôm nay anh đã sa thải một người”Vâng thưa ngài, với một người không đủ năng lực. Tôi không thể để cô ấy tiếp tục làm việc cho công ty này. Tôi đã thuê một thư ký để thay thế cô ấy. Đó là một công việc hạnh phúc. Cách duy nhất để đi làm Tôi gặp một chàng trai trẻ khi về hưu mà tôi nghĩ sẽ rất phù hợp với vị trí đó. Bạn thực sự phải đến ăn tối nay. Tôi sẽ gặp bạn lúc bảy giờ.