[tw-videojs]Sau đó, anh ấy bắt đầu nói rằng anh ấy mới bước vào xã hội và muốn mở một phòng tập thể dục trong thành phố. Tôi nói ừm. Sau đó anh ấy nói rằng gia đình anh ấy không muốn chuyển đến đây bây giờ. Tôi không biết nhiều về thành phố. Tôi nói – nếu bạn cần bất cứ điều gì, bạn có thể liên hệ với tôi. Tôi sẽ rất vui nếu tôi cần giúp đỡ. Khi nói chuyện với cô ấy, tôi thấy Maya cũng có vẻ vui vẻ và hào hứng. Sau đó, khi tôi giới thiệu anh ấy với Maya, anh ấy đã bắt tay Maya và nói xin chào. Anh đang nhìn cô với ánh mắt rất say. Anh ấy nói – tại sao không uống cà phê cùng nhau trong căng tin xã hội? tôi vẫn chưa có thời gian