[tw-videojs]

Mặc dù đó là điều tôi đã học được sau này, cô ấy hoàn toàn bị chồng, cha tôi, bỏ bê tình dục, tôi không biết tại sao, có phải vì ông ấy đã mất hết hứng thú với tình dục, hay vì ông ấy đã hết hứng thú với mẹ tôi, hoặc vì cả hai lý do. Tôi chưa bao giờ biết. Mẹ tôi không phải là đối tượng duy nhất trong ống hút của tôi, mà còn là một đối tượng nữa trong phạm vi ám ảnh của tôi, nhưng tôi có lợi thế là tôi ở gần bà và tôi có thể quan sát bà khi tôi may mắn. Mỗi lần có cơ hội tôi đều lén nhìn cô ấy qua lỗ khóa phòng tắm khi cô ấy đang đi tiểu, mặc dù tầm nhìn không được tốt lắm nhưng có một lần,