[tw-videojs]Một ngày nọ, khi tôi đang giết thời gian trên Facebook, tôi nhìn thấy một bức ảnh của một cô gái rất xinh đẹp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy đã thích trái tim tôi và trái tim tôi đã hướng về cô ấy. Tôi ngay lập tức gửi cho anh ấy một yêu cầu. Tôi chờ đợi mỗi ngày để nhận được phản hồi từ anh ấy. Sau ba ngày, anh ấy vẫn chưa chấp nhận yêu cầu của tôi, nhưng tôi rất sốt ruột và mong anh ấy sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi. Vào ngày thứ tư, cuối cùng anh ấy đã chấp nhận yêu cầu của tôi và tôi đã có thể xem nhiều hình ảnh của anh ấy.