[tw-videojs]Sunita nói – Tôi không biết phải làm thế nào. Vì không có khách sạn nào gần đó dọc theo con đường, Manoj khuyên chúng tôi nên lấy xe ra khỏi con đường bị đánh đập và giữ thoải mái. Và nó hoạt động ở đâu đó, như trong xe hơi hoặc trong bụi rậm. Manoj đi trước và để xe ở một nơi vắng vẻ với nhiều cây cối và bụi rậm. Sunita nói với mẹ tôi – đi bụi trước đã. dừng ở đây. Manoj lấy vải và chiếu trên xe và đưa Ami vào bụi cây. Sau hai phút, Sunita quyết định xem xét những gì đang diễn ra trong bụi rậm. Sunita ngạc nhiên khi thấy Ammi bị Manoj mê hoặc và con cặc của cô ấy trong mông Ammi.