[tw-videojs]Đừng để tôi thất nghiệp. Tôi cứ giả vờ tức giận và liên tục yêu cầu anh ấy từ chức. Khi cô ấy bắt đầu khóc, tôi nói – không sao đâu, con sẽ bị trừng phạt nếu con làm sai. Cô ấy nói – được rồi, tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ hình phạt nào bạn ném vào tôi. Tôi nói với anh ấy – bây giờ bạn đang trực tuyến! Bây giờ nghe này… Rachna không có ở đây hôm nay, cô ấy sẽ ở đây lúc 2 giờ ngày mai. Bạn sẽ phải ở trong nhà của tôi cho đến lúc đó. Khi vợ tôi nghe thấy điều này, cô ấy suy nghĩ một lúc và nói——không, thưa ngài, sao có thể như vậy được? Tôi nói – nếu không thể, thì bạn nên tìm việc ở những ngôi nhà khác.