[tw-videojs]ở tuổi 20 Lần này người mẹ bị ngã hai lần trong suốt 10 phút quan hệ tình dục. Nhưng của tôi vẫn chưa ra. Tôi tiếp tục liếm âm hộ của mẹ và năm phút sau, tôi lại rút tinh ra khỏi âm hộ mẹ. Cả hai chúng tôi đều hết hơi sau đó. Lúc đó là 12 giờ đêm, mưa đã tạnh. Mẹ nói – Mẹ muốn đút vào đít quá. Tôi nói – Mẹ về nhà trước đi. Mang nó đi bất cứ đâu sau đó và tôi sẽ cắm nó vào đó. Cô ấy nói – không, thú vui tình dục khác hẳn trong tòa nhà bỏ hoang này. Cha của bạn chưa bao giờ có quan hệ tình dục thú vị như vậy với tôi. Tôi thậm chí sẽ đặt nó trong ass của tôi.