[tw-videojs]Anh ấy bắt đầu di chuyển dương vật của mình trên môi tôi. Tôi say sưa với mùi dương vật của Ngài. Như thể cô ấy có mùi tốt nhất trên thế giới. Sau đó, Ngài nói – mở miệng của bạn. Ngay khi tôi mở miệng, người đứng đầu đã đưa dương vật của anh ấy vào miệng tôi và nói – hãy mút nó như kem. Tôi bắt đầu mút dương vật của thầy tôi. Tôi đang bú cái đầu cặc của tôi hết sức có thể. Tôi thích bài kiểm tra của anh ấy. Nó có vị mặn. Tình trạng của Ngài ngày càng xấu đi và ông ấy khóc nức nở và nói – ôi cô ơi…cô học từ đâu ra…cô vui quá.Tôi rất vui khi nghe điều đó.