[tw-videojs]Cô sẽ theo đạo của chồng”. Tôi ở bên bạn trong mọi khó khăn của bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề. Bây giờ chúng tôi không phải là anh chị em, mà là vợ chồng. Cho đến khi mọi việc suôn sẻ, bố mẹ tôi có anh chị em. Sau đó, dần dần tìm ra giải pháp và giải thích chúng là tốt. Tôi nói – Tôi sẽ nghĩ về tất cả những điều này sau. Sapna nói – Nếu không phải hôm nay, ngày mai sẽ có người hoặc người cha người mẹ khác tìm hiểu chúng ta. Các bạn hứa sẽ ủng hộ mình. Tôi đã nói không sao, tôi hứa. Nhưng bạn phải xấu hổ vì màu đỏ son này.