[tw-videojs]Tôi nói – Tôi muốn tận dụng điều này. Tôi đã cung cấp nhiều điều đáng yêu. Tôi biết rằng một khi bạn đã kết hôn, bạn sẽ không có căng thẳng sau đó, và cả Lovely và Daddy đều khao khát tình dục. Tôi cũng đưa bạn Về điều này, tôi cũng thuyết phục mẹ. Bạn sẽ chỉ đi sau khi viên mãn cuộc hôn nhân này. Tôi rất lo lắng rằng mối quan hệ của mình sẽ không xấu đi vì tôi đã nói dối mẹ rằng Lovely và bố tôi đến nhà và ngủ cùng phòng vào buổi tối. Bạn giao tiếp vấn đề bằng cách thêm gia vị. Cô ấy nói – vậy điều gì xảy ra với Lovely? Tôi nói – theo yêu cầu của bạn, cô ấy đồng ý.