[tw-videojs]Cẩn thận như được dạy, nó làm đúng điều nó muốn nhất, nó liếm sạch cả chỗ đó. Điều này có thể không? Chủ nhân của cô ấy có tôn vinh cô ấy bằng cách cho cô ấy niềm vui đó không? Hắn dùng hai tay nắm lấy tóc nàng, đẩy đầu nàng về phía trước cho con cặc đi hết vào trong miệng nàng. Cô kêu lên: anh đạt cực khoái. Anh ấy gần xong rồi! Anh lùi lại và Hoàng cảm thấy giọt tinh cuối cùng của anh rơi xuống lưỡi cô. Môi cô bao quanh chiều dài của anh, cảm nhận kết cấu của anh. Cẩn thận như được dạy, nó làm đúng điều nó muốn nhất, nó liếm sạch cả chỗ đó. Điều này có thể không?