[tw-videojs]Một ngày nọ, cô ấy nói rằng cô ấy đã có bạn trai trước đây nhưng anh ấy đã bỏ cô ấy. Tôi đã rất hạnh phúc khi tôi nghe điều này. Tôi đã hỏi thẳng anh ta – anh đã quan hệ tình dục với anh ta chưa? Anh ta nói – không… chúng ta không thể quan hệ tình dục. Tôi hỏi – bạn có muốn làm tình với anh ta không? Cô ấy cười và nói – ít tim hơn trước. Tôi nói – vậy tại sao bạn không quyết định? Cô ấy nói – Tôi không thể đến đủ gần để chúng ta có thể gặp riêng nhau, bây giờ tôi bắt đầu nói chuyện với anh ấy về nhiều thứ như thế. Cả hai chúng tôi bắt đầu công khai bày tỏ những điều mình thích và không thích.