[tw-videojs]Đó dường như là một điều bình thường đối với mẹ tôi. Cả hai chúng tôi cũng nói với cha tôi rằng tôi nên bắt đầu quan hệ tình dục với mẹ tôi trong ngày. Bố đã có cùng một kế hoạch. Papa đuổi tôi ra khỏi nhà theo Kế hoạch Chudai, yêu cầu Lovely đi ngủ, và nói rằng ông ấy sẽ gọi cho Mẹ trước khi bạn chug. 5 phút sau tôi về đến nhà. Tôi đến thẳng phòng anh ấy. Giống như tư thế của chúng tôi, người mẹ đang ngồi trên người bố và liếm âm hộ của mình. Sau đó tôi về phòng. Lovely đang nói những gì cô ấy muốn nói trước mặt mẹ mình. Tôi đến gặp bố và nói – Bố ơi.