[tw-videojs]bước vào phòng tắm với một trong những cuốn tạp chí và tự thủ dâm lần nữa tôi đã nói rằng tôi đã làm điều đó ba lần một ngày rồi. Sau bữa tối, tôi cảm thấy mệt mỏi vì cuộc hành trình, vì vậy tôi đi ngủ sớm hơn chị tôi. Tôi tìm thấy một vài tạp chí khiêu dâm và hộp bao cao su. Tôi cất những gì tôi tìm thấy trong vali, bước vào phòng tắm với một trong những cuốn tạp chí và tự thủ dâm lần nữa tôi đã nói rằng tôi đã làm điều đó ba lần một ngày rồi. Sau bữa tối, tôi cảm thấy mệt mỏi vì cuộc hành trình, vì vậy tôi đi ngủ sớm hơn chị tôi. Tôi tìm thấy một vài tạp chí khiêu dâm và hộp bao cao su.