[tw-videojs]Đạt: Hạt giống đã đi vào chưa? Kusum- Vâng, bố. Đạt: Hạt giống của con cũng đã lớn chưa? Kusum – không có bố. Điều đó sẽ sớm xảy ra. Của tôi sẽ không ra Đạt- vì vậy bây giờ bạn thấy tại sao cô ấy không trở thành mẹ. Kusum vẫn im lặng. Đạt: Khi hạt giống của cả hai được trộn lẫn, một đứa trẻ được sinh ra. Kusum- vậy tôi nên làm gì bây giờ? Khi anh ấy không ra ngoài. Đạt- Bạn sẽ phải làm điều này với những người khác, những người cũng sẽ loại bỏ hạt giống của bạn. Kusum- Đạt anh ấy đang nói về cái gì vậy? Thật là sỉ nhục biết bao nếu làm điều đó với người khác. Bố mẹ chồng tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Cả đời tôi sẽ hư hỏng.