[tw-videojs]mày còn nhớ món quà năm ngoái tao tặng mày không con đĩ Một con chó và một chiếc nhẫn. chhuapp!!! chushhp!!!. Cảm ơn ngài, tôi thực sự rất vui trong câu lạc bộ đặc biệt, nơi tôi bị đánh đòn và xỏ lỗ vào âm vật. Chó vẫn sử dụng nó khi bạn cho phép, thưa ngài. sshupssh!!!.- Con cáo của tôi cao bao nhiêu? Thư ký đĩ của bạn cao 1m69 và hoàn toàn là của bạn từ đầu đến chân, thưa ngài. CHUOAPPP!!! HHUMMHS!!! Tôi không cho phép bạn bú tinh ranh của tôi, tôi muốn bạn chỉ sử dụng lưỡi của con điếm của bạn. Xin lỗi, thưa ngài, bài này khó quá, tôi nghĩ tôi có thể đút vào miệng được. ssshuapp .ssssshhhseeys!