[tw-videojs]Xin lỗi em yêu, anh không biết đường đến đó, Tiara cáo lỗi. Thế còn hành lý? Tôi không biết, một số người da đen đã đưa anh ta ra khỏi xe và nói rằng họ sẽ đưa anh ta lên. Blanche thực sự cần hành lý của mình, vì trong số những đồ dùng cô ấy mang từ North Wind có cái bô, và cô ấy thực sự muốn làm trống bàng quang sau một hành trình dài. Không phải dãy phòng thiếu chúng, chúng là một yếu tố phổ biến trong những ngày đó, nhưng Blanche không thể cam chịu ngồi trên một viên gạch mà cô cho là sạch sẽ một cách đáng ngờ và có lẽ đã được hàng trăm người trước cô sử dụng.